Dalintis

Jėzus – kelias, tiesa ir gyvenimas

Paskutinė vakarienė. Jėzus su savo dvylika mokinių paskutinį kartą susėdo švęsti žydiškos šventės Paschos. Mokiniai dar nesupranta, kad jie paskutinį kartą sėdi su savo Mokytoju ir valgo vakarienę. Jiems tai eilinis vakaras su Jėzumi. Kaip visada Jėzus yra paslaptingas ir pribloškiantis savo veiksmais, mintimis ir žodžiais. Šį kartą ir mokiniai liko dar labiau sukrėsti savo Mokytojo poelgiu – kojų plovimu, o juk kojas tais laikais plaudavo tik vergai.

Jėzus norėjo savo meilę jiems parodyti iki galo. Jis žino, kad tuoj vienas iš dvylikos – Judas Iskariotas – jį išduos. Jis žino, kad mokiniai iš baimės išsilakstys kas sau. Jis žino, kad net apaštalas Petras išsigins Jo net tris kartus dar gaidžiui nepragystant. Jėzus Kristus nenori tos aukos, kurią tik Jis vienas turi atlikti – mirti už žmonijos nuodėmes. Tačiau kito kelio nėra – Dievas yra teisingas ir Jis reikalauja, kad už kievieną nuodėmę būtų išlietas kraujas. Tik kraujas gali nuplauti žmonijos nuodėmes. Ir ne bet koks kraujas! Mano kraujas netinka! Net jei aš pats mirčiau už savo nuodėmes ir bandyčiau jas nuplauti – man tai nepavyktų… Kodėl? Todėl, kad mano kraujas nešvarus ir suteptas. Tokios aukos šventas Dievas negali priimti. Tam reikėjo žmogaus, turinčio šventą kraują. Tokio neatsirado visoje žemėje.

Jėzus Kristus turėjo ateiti į žemę. Jis turėjo palikti savo Dangiškąjį Tėvą ir nusileisti pas mus – su vienu tikslus – numirti už mano bei tavo nuodėmes. Jo kraujas yra šventas. Jis vienintelis žmogus žemėje, kuris nepadarė nei vienos nuodėmes. Jis vienintelis tegalėjo atpirkti visas mūsų kaltes.

Taigi Jėzus Paskutinės vakarienės metu kalbasi su savo mokiniais. Jis nori kuo daugiau perduoti žinių jiems, nes tuoj Jo iškeliavimas pas Tėvą. Jėzus juos drąsina – „Tenebūkštaja jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane!“ (Jn 14:1). Jis kalba daug padrąsininančių žodžių, daug išminties žodžių, daug vilties žodžių. Jėzus kalba apie savo žemiškąjį iškeliavimą. Mokiniams Jis sako: „Kur Aš einu, jūs žinote, ir kelią jūs žinote“(Jn 14:4). Mokiniai susižvalgė, bet niekas nenore pertraukti Jį pasitikslinant ką Jis turėjo omenyje.

Tiesa, tuoj neištvėręs apaštalas Tomas paklausia „Viešpatie, mes nežinome, kur Tu eini, tai kaip žinosime kelią?“ (Jn 14:5). Kartais geriau patylėti, tačiau pasitikslinti irgi gerai. Ir čia Jėzus atsako apaštalui Tomui ir mokiniams – „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per Mane“ (Jn 14:6)

Dabartiniame pasaulyje sklando daug įvairiausių idėjų ir minčių, kad pas Dievą galima ateiti įvairiais būdais. Vieni pasirenka gerus darbus ar idėjas, kiti atlieka įvairias religines apeigas, treti tiesiog netiki ir nieko nedaro bei tikisi geriausio rezultato.

Tačiau NĖRA jokio kito kelio, NĖRA jokios kitos tiesos, NĖRA jokio kito gyvenimo. Taip, tikrai taip! Kad ir kaip kitą kartą gali pasirodyti, tačiau pas Dievą-Tėvą yra vienintelis kelias! Ir tas kelias tai yra Jėzus Kristus. Pasitikėk Juo šiandien. Atverk Jam savo širdį ir pasikviesk jį dar šiandieną vakarieniauti su tavim!

Juozas Kažukauskas / 2021/08/12

Palikite komentarą