7 pažadai iš Dievo
Permalink
Morkaus evangelija 16:19
Permalink

Morkaus evangelija 16:19

Baigęs jiems kalbėti, Viešpats buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje

Skaityti toliau →

Romiečiams 15:13
Permalink
Luko evangelija 18:9-14
Permalink

Luko evangelija 18:9-14

Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: “Du žmonės atėjo į šventyklą melstis: vienas­fariziejus, o kitas­muitininkas. Fariziejus stovėdamas taip sau vienas meldėsi: ‘Dėkoju Tau,…

Skaityti toliau →

Jono evangelija 5:21-24
Permalink

Jono evangelija 5:21-24

Kaip Tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir Sūnus grąžina gyvybę, kam nori. Ir Tėvas nieko neteisia, bet visą teismą pavedė Sūnui, kad visi gerbtų Sūnų, kaip…

Skaityti toliau →

Jono evangelija 20:26-29
Permalink

Jono evangelija 20:26-29

Po aštuonių dienų Jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: “Ramybė jums!” Paskui kreipėsi į Tomą: “Įleisk…

Skaityti toliau →

1 Korintiečiams 15:34
Permalink
Luko evangelija 16:10
Permalink
Efeziečiams 4:4-6
Permalink

Efeziečiams 4:4-6

4 Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai. 5 Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. 6 Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš…

Skaityti toliau →

Galatiečiams 2:16
Permalink

Galatiečiams 2:16

…žinome, jog žmogus neišteisinamas įstatymo darbais, bet tikėjimu į Jėzų Kristų. Mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume išteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais; nes įstatymo darbais nebus…

Skaityti toliau →