Dalintis

Ateikite pas mane visi (Jėzus)

Ateikite pas mane – Jėzus

Mato ev. 11 sk.
25 Anuo metu Jėzus kalbėjo: „Aš šlovinu Tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.
26 Taip, Tėve, nes Tau taip patiko.
27 Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus nori apreikšti.
28 Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu.
29 Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.
30 Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva“.

Šita Šv. Rašto vieta yra pilna paguodos ir vilties. Viešpats Jėzus Kristus savo maldoje kreipiasi į savo Tėvą sakydamas, kad tą paslaptį, Evangelijos paslaptį arba žinią, jis paslėpė nuo išmintingųjų ir gudriųjų. Daug žmonių ieško ramybės, vilties, aprūpinimo, saugumo sau ir savo šeimoms, bet negali rasti. Šiuo metu, kai pasaulį sukaustė baimė per koronovirusą – saugumas tapo numeris vienu. Kur rasti saugumą? Kaip apsisaugoti nuo mus užgulusios negandos? Kur pasislėpti ar pabėgti? Kokius vaistus naudoti, kad nesusirgti? Žodis “panika” būtų geresnis apibūdinimas šioje situacijoje. Atrodo, kad visi pametę galvas, puola šluoti iš parduotuvių ir supermarketų lentynų viską ir bandyti kažkaip save karantinuoti – apsaugoti nuo ateinančios negandos.
Evangelijos žinios viltis yra apreikšta mažutėliams – tiems, iš kurių pasaulis tyčiojasi, niekina, užgaulioja, spjaudo, nekenčia, kankina ir net užmuša. Tiems, mažutėliams, yra apreikšta didžioji Evangelijos paslaptis. Paslaptis, kurios išmintingi ir protingi žmonės neranda. Kas ta per paslaptis? Ogi, kad saugumą mes galime rasti tik pačiame Jėzuje Kristuje. Saugumą, kuris mums reikalingas kaip oras, kurio mes taip įnirtingai ieškome yra čia pat.
Jėzus sako: “Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu”. Jėzus kviečia ateiti pas Jį VISUS. Jis kviečia ateiti ne tik tikinčius, bet ir netikinčius, jis kviečia laisvus ir vergus, kviečia lietuvius ir rusus, kviečia baltus ir juodus, kviečia moteris ir vyrus, kviečia senus ir jaunus, kviečia išsilavinusius ir bemokslius, kviečia turtingus ir vargšus. Jo kvietimas yra absoliutus. Jis kviečia ateiti pas Jį visus, kurie vargsta, visus, kurie yra prislėgti. Jo pažadas yra mums šitas – ATEIKITE ir aš jus ATGAIVINSIU.
Šiuo metu – pasitikėkime Jėzaus žodžiais ir Jo pažadu, kurį Jis duoda. Jis suteiks tau ramybės šiuo neramiu pandemijos metu. Jis pasirūpins tavimi, atgaivins, suteiks jėgų vėl gyventi, vėl džiaugtis, vėl judėti. Jėzus pažada mums duoti ramybės, duoti mūsų sieloms atgaivą. Kaip gera yra atsiduoti į Jo rankas ir pamiršti viską, kas supa mus.
“Mano jungas švelnus ir mano našta lengva” – Jėzus drąsina mus pasikliauti Juo.

MALDA. Brangus Jėzau. Ateiname pas tave prislėgti ir pavargę nuo šio pasaulio problemų ir bėdų. Ateiname pas tave pagal tavo pažadą, kad tu mus neatstumsi, bet kaip tėvas apkabinsi ir neleisi audroms užkliudyti mus. Ateiname pas tave su pilnu pasitikėjimu, kad tik tavyje mes rasime tą ramybę, paguodą ir viltį. Dėkojame, kad tu esi visuomet šalia pasiruošęs mums padėti, apkabinti, saugoti ir globoti. Į tavo vieno rankas mes atiduodame save ir savo artimuosius. Globok ir saugok. Amen.

Palikite komentarą