Luko 22:32
Permalink

Luko 22:32

Bet Aš meldžiau už tave, kad tavo tikėjimas nepalūžtų, ir tu atsivertęs stiprink savo brolius!

Skaityti toliau →

Kolosiečiams 1:13
Permalink

Kolosiečiams 1:13

…kuris išlaisvino mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę (Kol 1:13)

Skaityti toliau →

Pakartoto įstatymo 32:41 LTB
Permalink
Izaijo 43:2 LTB
Permalink

Izaijo 43:2 LTB

Kai eisi per vandenį, Aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs.

Skaityti toliau →