Jono ev. 1:1-3
Permalink

Jono ev. 1:1-3

1 Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3 Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado…

Skaityti toliau →

Patarlių kn. 3:9-10
Permalink

Patarlių kn. 3:9-10

9 Pagerbk Viešpatį savo turtu ir pirmaisiais viso derliaus vaisiais, 10 tai tavo aruodai bus kupini, spaustuvai perpildyti naujo vyno.

Skaityti toliau →

1 Timotiejui 2:1-2
Permalink

1 Timotiejui 2:1-2

1 Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, 2 už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir…

Skaityti toliau →

Jozuės 1:8
Permalink

Jozuės 1:8

Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta; tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur…

Skaityti toliau →

Galatams 5:22-23
Permalink

Galatams 5:22-23

22 Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, 23 romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.

Skaityti toliau →

Morkaus ev. 8:34
Permalink

Morkaus ev. 8:34

Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.

Skaityti toliau →

Michėjo 4:3
Permalink

Michėjo 4:3

Jis teis daugelį tautų, sudraus toli esančias galingas tautas. Tada jos perkals savo kardus į noragus ir ietis į pjautuvus. Tauta nebekels kardo prieš tautą ir jie nebesimokys…

Skaityti toliau →

Ekleziasto 2:9-11
Permalink

Ekleziasto 2:9-11

9 Aš tapau didis ir išgarsėjau labiau už visus, prieš mane gyvenusius Jeruzalėje. Mano išmintis taip pat pasiliko su manimi. 10 Ko mano akys geidė, nieko joms neatsakiau,…

Skaityti toliau →

Filipiečiams laiškas 3:9
Permalink

Filipiečiams laiškas 3:9

…ir būčiau atrastas Jame, nebeturėdamas savo teisumo iš įstatymo, bet turėdamas teisumą per tikėjimą Kristumi, teisumą iš Dievo, paremtą tikėjimu

Skaityti toliau →

Jono evangelija 5:24
Permalink

Jono evangelija 5:24

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į…

Skaityti toliau →